Büyük Veri Çağında Avukatlık ve Hukuk Teknolojileri

Gizem Koç Avukat, Ankara Barosu Hukuk ve teknoloji pek yan yana getirmediğimiz kavramlar olsa da; UYAP, içtihat veri tabanları, icra otomasyon programları ile iletişim programlarının, meslek yaşamımıza getirdiği değişiklikleri yadsımak pek mümkün…