HERKES İÇİN SOSYAL GÜVENLİK HAKKI (AVUKATLAR DAHİL)

Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir (AY m. 60).
Sosyal güvenlik hakkı bir insan hakkıdır. İnsan hakları ile
ilgili temel uluslararası belgeler, sosyal güvenlik hakkını
içermektedir. Çağdaş dünya, sosyal güvenlik hakkını,
teorik düzeyde, herkes için öngörürken; herkes için
ulaşılabilir ve gerçekleştirilebilir bir hak olmasını, sağlık
hizmetinin sunumundan, tüm çalışanların güvencelerinin
sağlanma(ma)sına, emeklilik hakkına kadar geniş bir
yelpazede tartışıyor…

Henüz Yorum Yapılmadı

Yorumlar kapatıldı