III. Cumhuriyet’te Laiklik

Türkiye Cumhuriyeti, Tanzimat ile başlayan laikleşme sürecinin devrimci aşamasıdır. Laikleştirici kökten değişiklikler laikliğin anayasa hükmü olmasıyla sonuçlanmıştır. Bundan sonra Anayasa’daki laiklik ilkesine hiç dokunulmamıştır. Günümüzde de Anayasa’nın 2. maddesine göre “Türkiye Cumhuriyeti,…