III. Cumhuriyet’te Laiklik

Türkiye Cumhuriyeti, Tanzimat ile başlayan laikleşme
sürecinin devrimci aşamasıdır. Laikleştirici kökten
değişiklikler laikliğin anayasa hükmü olmasıyla
sonuçlanmıştır. Bundan sonra Anayasa’daki laiklik
ilkesine hiç dokunulmamıştır. Günümüzde de Anayasa’nın
2. maddesine göre “Türkiye Cumhuriyeti,
… lâik … bir hukuk Devletidir.” Anayasalarda yer alan
laiklik ilkesine hiç dokunulmamış olmakla birlikte,
laikleşmiş kurumlarda yeniden dinselleştirme
yaşanmış, dönem dönem bunun hızı ve yoğunluğu
artmıştır, artmaktadır…

Henüz Yorum Yapılmadı

Yorumlar kapatıldı