AİHM SAVUNMA SINIRINI ÇİZDİ

Avukatlık etiği alanında cevabı en belirsiz olan sorulardan biri; anayasalar ve
uluslararası anlaşmalarca güvence altına alınmış olan ifade özgürlüğünün, mesleki
sınırlar içinde hareket etmesi gereken avukatlara nasıl uygulanacağıdır. Son
yıllarda Uluslararası Hukuk Derneği, Uluslararası Barolar Birliği gibi mesleki kuruluşların,
avukatlar için evrensel meslek kurallarını belirleme girişimleri olmuştur.
Son olarak Avrupa Konseyi’nin 24 Ocak 2018 tarihinde kabul edilen (2018) 2121
Numaralı Avukatlık Mesleği Üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesi Hazırlanmasına
İlişkin Tavsiye Kararı ile birlikte bağlayıcı ortak standartların gerekli olduğuna dair
bir görüş birliği bulunduğu görülmektedir…

Henüz Yorum Yapılmadı

Yorumlar kapatıldı