BAŞKANLIKTA TÜRKİYE MODELİ

Türkiye Cumhuriyeti’nin normatif çatısında, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halk oylamasında kabul edilen Anayasa değişikliği hakkında kanun ile önemli değişiklikler husule gelmiştir. Bu değişiklik, (21/1/2017 tarih (t.) ve 6771 s. K.) Anayasadaki güçler ayrılığı modelini kökten değiştirmiş ve 1909’dan bu yana devam eden parlamenter sistem dizgesinde bir kırılmayı meydana getirmiştir. Yürürlüğe giren düzenlemeler önemli yenilikler getirmiş olmakla birlikte, (siyasal iktidarın bir işlevi olarak) egemenliğin, devletin “yasama” “yürütme” ve “yargı” erklerine bağlı kullanımında/dağılımında 1970’lerden bu yana süren “yürütmenin (yasama ve yargı karşısında) sürekli güçlenmesi eğilimiyle” uyumlu olduğu da gözden kaçırılmamalıdır.

Henüz Yorum Yapılmadı

Yorumlar kapatıldı