KAMU DENETÇİLİĞİ NEDİR ? KURUMUNA SORDUK

Günden güne artan başvuru sayıları ve Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi’ne geçiş ile birlikte daha da önem
kazanacağına ilişkin tahminler ışığında, kendini “vatandaşın
avukatı” olarak tanımlayan Kamu Denetçiliği Kurumu
(ombudsmanlık) nedir, kurumun kendisine sorduk…

No Comments Yet

Comments are closed