Spor Hukukunda Adil Yargılanma Sorunu

Aslında “adil yargılanma” konusu, evrensel hukuk normları içerisinde en önemli yere sahip ana başlıklardan birisini oluşturuyor. Tüm yargı sistemlerinde, bu evrensel kriterlere uygun şekilde hareket etmek adına da, adil yargılanma konusunda, en üst seviyede hassasiyetle, kuralların oluşturulmasına, mevzuatın hazırlanmasına çaba sarf ediliyor…

No Comments Yet

Comments are closed