Habitatların Kamu Malları Rejiminde Korunması

Biyolojik çeşitlilik, çevre hukukunun önemli kavramlarından birisi. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi‘nde “Diğerlerinin yanı sıra kara, deniz ve diğer su ekosistemleri ile bu ekosistemlerin bir parçası olduğu ekolojik kompleksler de dahil olmak üzere tüm kaynaklardan canlı organizmalar arasındaki farklılaşma anlamındadır; türlerin kendi içindeki ve türler arasındaki çeşitlilik ve ekosistem çeşitliliği de buna dahildir (BÇS.m2)” olarak tanımlanan bu kavramın önemini kavrayabilmek için eko-sistem ve eko-sistem hizmetleri kavramlarına da aşina olmak gerekiyor.

Genç akademisyen Esma Özlem Doğan tarafından hazırlanan ve Yetkin Yayınları tarafından Aralık 2023′de ilk baskısı yapılan “Habitatların Kamu Malları Rejiminde Korunması” başlıklı çalışmada, eko-sistem hizmetleri “İnsanlar olarak hayatımızı devam ettirebilmemiz ve refah içinde yaşayabilmemiz de ekosistemlerin bize sağladığı bir takım hizmetlere ve ekosistemlerin barındırdığı organizmalar, toprak, su ve besin gibi bileşenlere bağlıdır. Tüm bunlar topluca ekosistem hizmetleri olarak adlandırılır.” olarak tanımlanırken, özellikle sanayi devriminin sonucunda yoğunlaşan insan faaliyetleri ile biyolojik çeşitliliğin azalmaya başladığı, bunun da ciddi bir tehlikeye yol açtığı vurgulanıyor.

Biyolojik çeşitliliğin korunmasında önemli bir yeri bulunan habitatların uluslarası ve ulusal düzeyde korunmasına dair mevzuat hükümleri ile Türk hukukunda kamu mallarının hukuki rejimini biraraya getiren ve habitatların bir “kamu malı” olarak korunması anlayışını ortaya koyan bu çalışma, çevre hukukunun çok merkezli ve aktörlü yapısının daha iyi anlaşılabilmesi açısından önemli bir bakış açısını gündeme getiriyor.

Benzer Yazılar

çevre ceza hukuku
çevre zararlarından doğan hukuki sorumluluk
ABD ve Fransa'da Laiklik
Kolektif Sendika Özgürlüğü; Abdullah Şahin vd Kararı Analizi
Yapay Zekanın Çevresel Etkileri
Akıllı İlaç Bedellerini Devlet Ödeyecek mi?
Çevre Enerji İkileminde Termik Santraller
Mahremiyet Hakkı İhlali Anayasa Mahkemesi’nde
ITLOS (Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi) İklim Değişikliği Görüşünü Açıkladı; Sera Gazı Salımları Deniz Çevresinin Kirlenmesidir
Yapay Zeka Çağında Avukatlık...
Kolektif Sendika Özgürlüğü; Abdullah Şahin vd Kararı Analizi
Toplu Gözetim ile İlgili Yeni AİHM Kararı Türkiye'yi Nasıl Etkiler?
7. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi; Kanun'da Neler Değişti?
Mahremiyet Hakkı İhlali Anayasa Mahkemesi’nde
Çevre Hukuku Atölyeleri -6- Çevrenin Ceza Hukuku ile Korunması ve Ekokırım Tartışmaları
"Biyolojik Çeşitlilik" Konulu Çevre Hukuku Atölyeleri'nin 5.si Gerçekleştirildi
ITLOS (Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi) İklim Değişikliği Görüşünü Açıkladı; Sera Gazı Salımları Deniz Çevresinin Kirlenmesidir