Habitatların Kamu Malları Rejiminde Korunması

Biyolojik çeşitlilik, çevre hukukunun önemli kavramlarından birisi. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi‘nde “Diğerlerinin yanı sıra kara, deniz ve diğer su ekosistemleri ile bu ekosistemlerin bir parçası olduğu ekolojik kompleksler de dahil olmak üzere tüm kaynaklardan canlı organizmalar arasındaki farklılaşma anlamındadır; türlerin kendi içindeki ve türler arasındaki çeşitlilik ve ekosistem çeşitliliği de buna dahildir (BÇS.m2)” olarak tanımlanan bu kavramın önemini kavrayabilmek için eko-sistem ve eko-sistem hizmetleri kavramlarına da aşina olmak gerekiyor.

Genç akademisyen Esma Özlem Doğan tarafından hazırlanan ve Yetkin Yayınları tarafından Aralık 2023′de ilk baskısı yapılan “Habitatların Kamu Malları Rejiminde Korunması” başlıklı çalışmada, eko-sistem hizmetleri “İnsanlar olarak hayatımızı devam ettirebilmemiz ve refah içinde yaşayabilmemiz de ekosistemlerin bize sağladığı bir takım hizmetlere ve ekosistemlerin barındırdığı organizmalar, toprak, su ve besin gibi bileşenlere bağlıdır. Tüm bunlar topluca ekosistem hizmetleri olarak adlandırılır.” olarak tanımlanırken, özellikle sanayi devriminin sonucunda yoğunlaşan insan faaliyetleri ile biyolojik çeşitliliğin azalmaya başladığı, bunun da ciddi bir tehlikeye yol açtığı vurgulanıyor.

Biyolojik çeşitliliğin korunmasında önemli bir yeri bulunan habitatların uluslarası ve ulusal düzeyde korunmasına dair mevzuat hükümleri ile Türk hukukunda kamu mallarının hukuki rejimini biraraya getiren ve habitatların bir “kamu malı” olarak korunması anlayışını ortaya koyan bu çalışma, çevre hukukunun çok merkezli ve aktörlü yapısının daha iyi anlaşılabilmesi açısından önemli bir bakış açısını gündeme getiriyor.

Benzer Yazılar

çevre zararlarından doğan hukuki sorumluluk
ABD ve Fransa'da Laiklik
Sendikalı Kadın Çalışan Olmak
Yapay Zeka Çağında Avukatlık...
Akıllı İlaç Bedellerini Devlet Ödeyecek mi?
Derin Deniz Madenciliği İkilemi
Tutsaklığın Resim Hali
AİHM'den İklim Değişikliği İle İlgili Beklenen Kararlar
Temiz Hava Hakkı Mücadelesi Anayasa Mahkemesi’nde
Hasta, Hekim, Sistem İlişkisi: Hekimlerin Sorumluluğu ve Tıp Alanındaki Problemlerin Kısır Döngüsü
Çevre Hukuku Atölyeleri - V
Çin'de Hukuk ve Yerel Gücün Denetimi
Moda Sektöründe Tasarımların Korunması
Büyük Veri Çağında Hukuk Teknolojileri ve Avukatlık
Inherit The Wind; ABD'de Maymun Davası
10 Püf Noktası; Erken Dönem Dava Değerlendirmesi